Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Cheaty

                     Cheaty

The Sims 2

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

Kaching

Umožní 1000 simoleonov do domácnosti

Motherlode

Umožní 50 000 simoleonov do domácnosti

Autopatch on/off

automaticky vyhľadá aktuálny patch

Moveobjects on/off

Možnosť pohnúť akýmkoľvek predmetom (aj používaným)

Aging on/off 

Zastavenie starnutia

Vsync on/off

Vypnutie zlepší výkonnosť a súčasne zhorší grafiku

StretchSkeleton číslo

Určuje veľkosť Sima (2.0 dvojitá, 0.5 polovičná veľkosť...)
intProp maxNumOfVisitingSims číslo Určuje počet Simov, ktorých môžete pozvať na párty, používajte v náhľade na susedstvo
intProp censorGridSize čislo Odstraňuje cenzúru, 0 - úplné odstránenie cenzúry, 8 - štandartné nastavenie cenzúry. Nefunguje od datadisku Nočný život!

boolProp snapObjectsToGrid true/false

False = umožní posúvať objekty mimo štandartnú (štvorcovú) sieť
boolProp constrainFloorElevation true/false Zníži/Zvýši zem spolu s objektami, alebo stavbou
boolProp simShadows true/false Vypne/Zapne tiene Simov
boolProp displayPaths true/false True = uvidíte cestu, kam kráča váš Sim
faceBlendLimits on/off Neplatí dedičnosť, pri vytváraní dieťaťa v kulise na tvorbu Simov
Help Vypíše všetky cheaty
Help názov_cheatu Vypíše informácie o danom cheate

Exit

Zavrie okná cheatov

Pozn.: Ak máte otvorené cheatovacie okienko cheatov a ešte ste v ňom nič nenapísali, stlačte tlačidlo TAB a ukáže sa vám nejaký cheat. Po opätovnom stláčaní sa vám ukážu ďalšie možné cheaty, ale nie sú tam úplne všetky. Chýbajú napríklad cheaty na peniaze.

 

The Sims 2 Univerzita

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false

Umožní otáčanie objektov o 45 stupňov (po zadaní cheatu stláčajte  < > )

SetHighestAllowedLevel level

Umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami

BoolProp dormSpecificToolsDisabled true/false

Umožní stavacie a nakúpovacie nástroje vo fakulte

ChangeLotZoning residential/

community/greek/dorm/secretsociety

Zmení typ pozemku (rezidentný/obecný/ grécky/fakultný/tajný spolok)

 

The Sims 2 Nočný život

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

familyfunds MENO XXXX

Pridelí rodine v náhľade na susedstvo peňažnú čiastku

roofslopeangle 15-75

Úprava sklonu všetkých striech na pozemku

showHeadlines on/off

Zapne/vypne zobrazenie všetkých myšlienkových bublín reči a záhlavie typu ++/--

unlockCareerRewards

Aktuálne vybraný Sim okamžite získa prístup ku všetkým špeciálnym predmetom za odmenu v kariére v katalógu

maxMotives

Maximalizuje ukazovatele motivácie všetkých Simov, ktorí sa nachádzajú na pozemku (ovládateľní aj neovládateľní Simovia)

motiveDecay on/off

Spustí/zastaví pokles motivácie

aspirationPoints hodnota

Nastaví aktuálne vybranému Simovi zvolenú úroveň aspirácie

lockAspiration on/off

Zastaví pokles a nárast aspirácie

aspirationLevel 0-5

Udelí aktuálne vybranému Simovi veľký počet aspiračných bodov

agesimscheat on

Aktivuje zabránenie stárnutiu pri klepnutí na iných Simov so stisknutou klávesou Shift

setLotLightingFile názov_súboru

Umožňuje hráčom vytvoriť nový súbor osvetlenia s vlastnými hodnotami osvetlenia pozemku, používa sa k vytvoreniu zvláštneho osvetlenia pozemku

 

The Sims 2 Vo svete podnikania

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

AddneighbortoFamilycheat on/off

Umožňuje interakciu, pomocou ktorej pridáte do rodiny neovládateľných Simov

Forcetwins

Vyberte tehotnú Simku a zadajte tento kód, Simka automaticky porodí dvojčatá

Plumbbobtoggle on/off

Vypne grafický ukazovateľ v tvare diamantu, vhodné pre tvorcov filmu

Sethour 0-23 Umožnuje nastaviť ľubovoľný čas v hre

Odstránanie obmedzenia
pri umiestňovaní steny

- Tento kód môžete aktivovať stisknutím kláves CTRL + ALT v okamihu, keď sa pokúšate umiestniť nejaký predmet.
- Budú zrušené pravidlá umiestňovania predmetov na stenu. Budete môcť umiestniť ktorýkoľvek nástenný objekt na stenu, na ktorej už je umiestený iný objekt.

 

The Sims 2 Maznáčikovia

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

boolprop ControlPets on/off

Umožnuje ovládať zvieratá, ale neumožňuje rušiť ich činnosti

boolprop DisablePuppyKittenAging true/false

Zastaví starnutie mačiatok a šteniat

boolprop PetActionCancel true/false

Umožňuje rušiť činnosti zvierat

boolprop ShowCatalogePFlags true/false

Umožní náhľad vybraného objektu v nákupnom, či budovacom móde s popisom mena datadisku, od ktorého objekt pribudol.

boolprop PetsFreeWill true/false

False=vypne slobodnú vôľu zvierat

deleteAllFences

Odstráni všetky ploty z celého pozemku

deleteAllWalls

Odstráni všetky steny z celého pozemku

deleteAllAwnings

Odstráni všetky markízy z celého pozemku

deleteAllObjects Doors/Windows/Stairs

Odstráni všetky dvere, okná a schody z celého pozemku

deleteAllHalfWalls

Odstráni všetky polovičné steny z celého pozemku

IndividualRoofSlopeAngle 15-75

Individuálna úprava sklonu striech na pozemku

 

The Sims 2 Ročné obdobia

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

bugJarTimeDecay on/off

Ak sa vám podarilo chytiť do pohára svetlušky, tak im určite vypnite ich smrtelnosť. Svetlušky vyžarujú zaujímavý zdroj svetla využiteľný ako bežné svetlo (off - vypne ich smrtelnosť)

 

The Sims 2 Šťastnú cestu

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

ChangeLotZoning hotel/secretvacationlot

Zmení typ pozemku (hotel/tajný dovolenkový pozemok). Než tak učiníte, uistíte sa, že je pozemok momentálne neosídlený.

 

The Sims 2 Voľný čas

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

modifyNeighborhoodTerrain on/off

Umožňuje zdvíhať alebo vyhladzovať terén sousedstva. Prejdite do zobrazenia sousedstva, zadajte cheat a kliknite na oblasť, ktorú chcete upravovať. Väčšiu oblasť vyberiete kliknutím a ťahaním myšou. Stlačením klávesy [ alebo ] a kliknutím terén zvýšite alebo znížite, stlačením klávesy \ terén vyrovnáte.

 

The Sims 2 Život v byte

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C  a  píšte:

printLotClass

Nastaví klasifikáciu pozemku (nízka, stredna alebo vysoká), takisto ako korenšpondujúcu číselnú hodnotu pozemku.

changeLotClassification low/middle/high

Zmení klasifikáciu pozemku. Pozemok si ponechá túto klasifikáciu, pokiaľ nebude použitý nasledujúci cheat.

clearLotClassValue

Odstráni "changeLotClassification" cheaty použité na pozemok a spätne nastaví klasifikáciu pozemku na pôvodnú a správnu hodnotu.

changeLotZoning apartmentbase/apartmentsublot/ secretwitchlot

Zmení typ pozemku (základný apartmán/ subapartmán/tajný pozemok čarodejníkov). Upozorňujeme, že zmena plážového pozemku na bytový pozemok veľmi vážne poškodí oceán a ďalší terén, a rozhodne sa nedoporučuje.

apartmentBuildBuyRestrictions on/off

Umožní používať nákupný a staviaci mód na bytovom pozemku.

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok